Baby's, kinderen, adolescenten & volwassenen begeleiden
in het ont-wikkelen vanuit eigen 'KRACHT'
zodat ze gaan 'STRALEN'!


Klik hier om de ondertitel te bewerken

Yoga Impressie
Naast foto's is de intentie om ook regelmatig een filmpje te maken van de manier waarop de kinderen oefeningen uitvoeren, opgaan in de yoga en genieten van de yoga.
Er wordt naar gestreefd om van alle yoga-activiteiten die worden aangeboden foto's te delen. Dit is echter niet altijd mogelijk daar hier toestemming nodig is van ouders.