Baby's, kinderen, adolescenten & volwassenen begeleiden
in het ont-wikkelen vanuit eigen 'KRACHT'
zodat ze gaan 'STRALEN'!

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Stralend kind
Kinderen zijn puur en komen tot bloei. Echter neemt ieder kind een eigen bagage mee, een rugzak met verschillende vakjes. Elk vakje bedoelt voor een andere soort bagage. Regelmatig komt het bij kinderen voor dat een vakje vol is geraakt. Het kind kan minder hebben, lijkt gedrukt te gaan onder iets, weet niet hoe ergens mee om te gaan, toont een eigenheid (van bescherming) die minder wenselijk is in de toekomst of in werkelijkheid, of er is sprake van een of meer andere uitingsvormen. 

De Behandeling
De behandeling van kinderen bestaat uit therapeutische en coachende begeleiding ten behoeve van diens gezondheid, welzijn en ontwikkeling. Je kind wordt geholpen in het leggen van een goede basis voor diens verdere leven. Je kind leert en ONT-wikkelt zichzelf!
Binnen consulten en behandeling worden alle facetten van het mens zijn aandachtig onder de loep genomen, hierbij doelende op de fysieke, mentale, emotionele en spirituele onderdelen.


Jij bent uniek!
Jij bent bijzonder!
Jij bent jij, 
dat vind ik mooi!

Jan Jansen - Een ander bedrijf BV

'KRACHT'-consult
Een ‘KRACHT’-consult voor kinderen staat in het teken van het kind, het kind staat centraal. In gesprek met kind en/of ouders wordt besproken waar men tegenaan loopt. Er wordt geluisterd naar het kind, maar ook de ouder(s)/ verzorgers(s). Wanneer gewenst kunnen ook andere gezinsleden/ belangrijke personen aanwezig zijn. Jullie verhaal wordt serieus genomen! Samen kijken we naar de mogelijkheden die er zijn.

Een "KRACHT"-consult kan eenmalig zijn of af en toe eens terugkomen ter ondersteuning. 

'In je KRACHT'-traject
Een ‘In je KRACHT’-traject voor kinderen gaat in op de specifieke situatie van je kind. Het is een geheel op het kind en diens omgeving afgestemde manier van begeleiding waarbij uitgegaan wordt van de veerkracht van het kind. Bewustwording en het ontdekken van mogelijkheden en talenten zijn hierbij belangrijk. Vanuit hier kan een kind obstakels overwinnen, al dan niet met hulp uit diens omgeving.

Dit traject kan bij uiteenlopende situaties, obstakels, problemen of klachten worden ingezet. Er wordt gebruik gemaakt van diverse coaching technieken en therapeutische methoden. Waarvoor gekozen wordt is afhankelijk van de hulpvraag alsook de interesse. 

'KinderYoga'-traject
Een therapeutisch ‘KinderYoga’-traject richt zich op het gehele kind. Er wordt gekeken naar de specifieke situatie van je kind, waarna een individueel programma wordt opgesteld met uiteenlopende therapeutische methoden en oefeningen vanuit de yoga, ter ontspanning, ten behoeve van extra kracht, zelfvertrouwen en bewustzijn. Flexibiliteit De volle aandacht is gericht op jouw kind en diens welzijn & welbevinden.

Kind wat ben je mooi!

Jan Jansen - Een ander bedrijf BV