Met KRACHT vanuit het HART

Yoga, Coaching en Massage


Klik hier om de ondertitel te bewerken

Kindercoaching
Kindercoaching is een vorm van coaching die uitgaat van het kind, diens situatie en omgeving. Voorbeelden waarvoor coaching wenselijk zou kunnen zijn: het kind kan minder hebben, lijkt gedrukt te gaan onder iets, weet niet hoe ergens mee om te gaan, toont een eigenheid (van bescherming) die minder wenselijk is in de toekomst of in werkelijkheid, of er is sprake van een of meer andere uitingsvormen. Waar je aan kunt denken zijn: driftbuien, overprikkeling, bedplassen, (sociaal emotionele) angsten, etc.

KRACHT-coaching
KRACHT-coaching voor kinderen gaat in op de specifieke situatie van het kind. Het is een geheel op het kind en diens omgeving afgestemde manier van begeleiding. Coaching van de ouders hoort hier vaak ook bij. Bewustwording (ook bij de ouders) en het ontdekken van mogelijkheden en talenten zijn hierbij belangrijk. Vanuit hier kan men obstakels overwinnen, de eigen kracht oppakken en weer gaan stralen. 
Er zijn uiteenlopende situaties denkbaar waarbij KRACHT-coaching ondersteuning kan bieden,  denk bijvoorbeeld aan snel overprikkeld zijn, emotionele uitbarstingen, scheiding, etc..

Yoga-coaching
Bij Yoga-coaching wordt gekeken naar de specifieke situatie van je kind, waarna een individueel programma wordt opgesteld met uiteenlopende therapeutische methoden en oefeningen vanuit de therapeutische kinderyoga. Zo is er aandacht voor ontspanning, extra kracht, zelfvertrouwen en bewustzijn. De volle aandacht is gericht op jouw kind en diens welzijn & welbevinden.


Jij bent uniek!
Jij bent bijzonder!
Jij bent jij
dat vind ik mooi!

Jan Jansen - Een ander bedrijf BV