top of page
bgImage

Bewust-Zijn van jezelf en je kracht.

Naast individuele coaching werken we ook in groepen. 

Voor actuele cursussen, workshops, infoavonden en trainingen bekijk de 'Agenda'.

Coaching

 

Kindercoaching

Onze coaching is een geheel op het kind en diens omgeving afgestemde manier van begeleiding. We leggen een goede basis van BewustZijn, zetten de eerste stappen in ont-wikkeling en geven handreikingen mee om mee verder te gaan.

 

Kinderen zijn puur en komen tot bloei. Echter kan het op een bepaald moment wenselijk zijn dat er even iemand meekijkt. Coaching kan bijvoorbeeld wenselijk zijn wanneer: 

Je kind driftbuien heeft.

Je kind overprikkeling ervaart.

Je kind moeite heeft met de scheiding.

Je kind gedrukt lijkt te gaan onder iets.

Je kind last heeft van angsten, faalangst of in bed plast. 

 

Bewustwording van de ouders is ook een onderdeel van onze kindercoaching. Door ouders bij de coaching te betrekken, te informeren en oefeningen mee te geven voor thuis, zorgen ouders voor de integratie binnen de thuissituatie en helpen ze hun kind.

Coaching - Zelfbeeld

 

HSP-coaching

DSCN1575_edited.jpg

Zintuigen nemen door de dag heen gigantisch veel waar. Als je meer gevoelig bent voor deze 'prikkels' dan anderen of ze je in de weg zitten, kan dit gevolgen hebben voor jouw (wel)zijn en functioneren. Bij eenieder waarbij de zintuigen meer open staan of het systeem de signalen minder goed/ snel kan verwerken, kan er verandering in gedrag plaatsvinden door deze (over)belasting. 

 

Overprikkeling kan zich op verschillende manier uiten, zoals bijvoorbeeld:

Boosheid, Angsten, Huilen uit het (zo lijkt) niets

Verandering in gedrag (extravert naar introvert of andersom)

Fysieke klachten, Bedplassen

Concentratieproblemen

 

HSP-coaching is er voor kinderen, pubers, adolescenten én volwassenen. Deze coaching voor hoog-sensitieve personen richt zich op meer bewustwording en (zelf)redzaamheid. Je leert omgaan met jouw gevoeligheid en ontdekt wat jouw handvaten voor het leven zijn. 

 

Ouder- en gezinscoaching

Ouder-Kind coaching

Het gezin is een systeem waarbinnen strubbelingen kunnen ontstaan. Als gezin of ouder kan het dan fijn zijn coaching te ontvangen. 

 

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je te maken krijgt met:

- Opvoedingsvraagstukken

- Een gezin dat niet loopt

- Kinderen die je spiegelen, wat je lastig vindt

- Een scheiding of verlies

- (Oude) overtuigingen of patronen die je dwars zitten

- Of misschien is er iemand binnen het gezin die een grote invloed heeft op het functioneren van de rest of de relaties binnen het gezin. 

 

Tijdens de coaching voor de ouder(s) en/of gezin gaan we in op de specifieke hulpvraag die er leeft omtrent zichzelf of vanuit de gezinssituatie. Tijdens de consulten staan intensieve begeleiding, bewustwording, (zelf)redzaamheid en het opdoen van positieve ervaringen centraal. 

"Jij bent uniek!

Jij bent bijzonder!

Jij bent jij,

dat vind ik mooi!"

Coaching is een investering in jezelf! Door jezelf open en kwetsbaar op te stellen verrijk je jezelf.

Je (en/of je kind) gaat intensief aan de slag met de informatie en oefeningen die je uit consulten hebt meegenomen.

 

Kennismaking

Gratis

Telefonisch, online of in de praktijk

Duur: 15 min

Vrijblijvende eerste kennismaking en uitwisseling van globale hulpvraag.

Contactgegevens worden opgenomen.

Indien coaching van start zal gaan, wordt de intake ingepland en worden bijhorende formulieren verstrekt.

Intakegesprek

€ 80,-

In de praktijk

Duur: 60-90 min

Intakeformulieren worden besproken om de situatie en hulpvraag nader in kaart te brengen.

Richting en ideeën voor het mogelijke traject worden verduidelijkt en we doen een eerste oefening/ opdracht.

Bij akkoord wordt na de intake (en betaling ervan) een behandelovereenkomst opgesteld.

Consult

€ 65,- per uur

In de praktijk

Duur: 60-75 min

Bij een eerste consult wordt het behandelplan besproken, ondertekend en ingepland. 

De planning en het thema van het consult worden besproken.

Het eventuele infoblad wordt in overdracht besproken met en meegegeven aan ouder(s).

Op locatie

€ 75,- per uur

Huisbezoek, Coaching op locatie of gesprek op school


In Loon op Zand, Kaatsheuvel, Udenhout, Berkel-Enschot

(Andere plekken in overleg)

Duur: tot 60 min

Opzet is afhankelijk van soort bezoek.

Pakket 1

€ 495,-

In de praktijk

Intake  van 75 min + 

5 consulten van 60 min

1 evaluatieconsult

1 terugkomconsult

Consulten worden volgens behandelplan ingepland.

Het pakket wordt na de intake volledig voldaan.


Restitutie van het bedrag is niet mogelijk. Bij een niet nagekomen afspraak, wordt €65,- extra in rekening gebracht en een nieuwe datum ingepland.

Pakket 2

€ 685,-

Intake van 75 min +

6 consulten van 60 min 

1 evaluatieconsult

1 terugkomconsult

2 consulten (nader in te plannen)

In de praktijk

Ten minste 8 consulten worden volgens behandelplan ingepland, overige consulten kunnen naar wens en behoefte ingepland worden. 

Echter dienen alle consulten binnen 

1 jaar na start van het traject te zijn gebruikt.

Het pakket wordt na de intake volledig voldaan, of in twee termijnen (het tweede termijn wordt uiterlijk voor aanvang van het 4e consult voldaan).


Restitutie van het bedrag is niet mogelijk. Bij een niet nagekomen afspraak, wordt €65,- extra in rekening gebracht en een nieuwe datum ingepland.

Aangesloten-bij-Adiona-1.png
bottom of page